Концепт за талент

EqvOU3icSQaQ2BiulmgQww

Цел на вработувањето

Највредното богатство на Шенгјанг е вработените кои имаат дух на услуга и чувство на одговорност и се способни за работните места на компанијата во однос на способноста.

Политика на управување

Треба да ги препознаеме потребите на луѓето, да ги цениме, да го развиваме нивниот потенцијал и да го поттикнуваме нивното создавање.

Цел на управување - ориентирани кон луѓе

Создадете фер можности за индивидуален развој на вработените.

Обезбедете добри услови и можности за вработените да добиваат нови информации, да научат нови знаења и да совладаат нови вештини.

Изградете првокласен тим на персонал и обрнете внимание на квалитетна обука.

Негувајте го чувството на гордост и припадност на вработените.