Иновации

На почетокот на основањето на компанијата, таа инвестираше повеќе од три милиони јуани во клучни хардверски објекти како опрема и воведе меѓународно напредни германски линии за производство на истиснување и опрема за часовник. Бидете во тек со напредната технологија на странски пластични цевководи во секое време и земете го развојот и примената на нови хемиски градежни материјали како водечка насока на индустријата. И, независно има развиено повеќе од 300 комплети придружни цевки за цевки и калапи. Центарот за тестирање е исто така опремен со напредна опрема за тестирање, што е едно од најкомплетните претпријатија што поддржуваат слични производители во Кина. Преку воведување, учење, варење и апсорпција на напредните технологии, се подобрува конкурентноста на пазарот на целото претпријатие.

Може да се произведе најголем калибар до дијаметар Φ1200, што го пополнува јазот во покраината и се рангира на напредно ниво на индустријата во земјата!

8zj_M162TOKO3gxZlb0QTw (1)